Speculations

Priorities

Hi love! When the weather gets colder and the days shorter ones priorities naturally change. To a certain degree mine has too cause I know myself at this time of the year and therefore I know that I need to prioritize to take care of myself. I do that by both staying active and think about my eating habits without being too strict. Though the best way for me to take care of myself is being around people I care for, and is there a better time than Christmas to celebrate ones dearest?

Additionally I started up a new work that for that reason naturally has been ranked high on the list to get in the habit of it. It has taken up some of the time I would have liked to use writing since I for some unknown reason typically feel a greater desire to do so when it gets darker. I therefore hope that I get the time to write some more when everything is settled.

***

Hej elskede! Når vejret bliver koldere og dagene kortere, ændrer ens prioriteter sig naturligvis. Det har mine i den grad også gjort, for jeg kender mig selv på denne tid på året, og derfor ved jeg, at jeg er nødsaget til at prioritere at passe på mig selv. Det er både ved at holde mig aktiv og tænke over mine madvaner, men uden at være for streng. Trods det, er den bedste måde jeg passer på mig selv, ved at være omkring mennesker jeg holder af, og hvilken bedre tid end juletiden, er der til at fejre ens nære?

Derudover startede jeg fornylig nyt arbejde som derfor naturligvis har ligget højt på listen for at komme ind i vanen. Det har taget noget af den tid jeg gerne ville have haft brugt på at skrive, fordi jeg af en ukendt årsag typisk føler en større lyst til det, når det bliver mørkere. Jeg håber derfor, at når det hele falder på plads at jeg får mulighed for at skrive lidt mere her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *